Pravidla


Základní ustanovení

§1 Hraním na serveru Moravia hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla.
§2 Tyto pravidla platí na serveru Moravia (s IP adresou 82.208.17.39:27499) i na stránkách serveru Moravia
§3 Hráč souhlasí s případným zveřejňováním IP adresy, emailu (výjimky a většinou zakrytá část adresy) na webu/serveru/facebooku (většinou v případě problému nebo v případě banu) a s logováním veškeré komunikace ve hře / na webu.
§4 Výklad pravidel je pouze v kompetenci Administrátorů (dále jen admin).
§5 Je zakázaná veškerá propagace jiných herních serverů.

Oddíl 1. Pravidla

§6 Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně VIP hráčů).
§7 Neznalost pravidel neomlouvá.
§8 Admini si vyhrazují právo kdykoliv pravidla změnit.

Oddíl 2. Všeobecná pravidla

§9 Hráči musí dodržovat platné zákony – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie.
§10 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
§11 Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y nebo znaky/obrázky.
§12 Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění jako jsou nicky adminů, moderátorů a operátorů. Jejich seznam naleznete na stránkách serveru.
§13 Admin je autorita serveru a bude hráčem také tak respektována.

Oddíl 3. Administrátorský Team (dále jen A-team)

§14 Členy A-teamu jsou všichni Administrátoři.
§15 Rozhodnutí člena A-teamu je konečné a závazné.
§16 Administrátoři dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel serveru Moravia.
§17 Rozhodnutí Admina je konečné, není proti němu odvolání.

Oddíl 4. Herní účet

§18 Veškeré herní účty a tudíž i itemy ( postavené bloky, obvody a jiné stavby ) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat, nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů A-teamu.
§19 Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet.
§20 Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost.
§21 Žádný člen A-teamu po Vás nemá právo vyžadovat informace o účtu. Členové týmu oprávnění k manipulaci s účty tyto informace nepotřebují. Tyto informace vydáváte na vlastní riziko.

Oddíl 5. Tresty a důkazy

§22 O druhu a délce trestu rozhoduje Admin.
§23 Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.
§24 Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.
§25 Screenshoty se všeobecně nepovažují za průkazný materiál, Admin na ně může dle vlastního zvážení brát zřetel.
§26 Základním průkazným materiálem je výpis z logu, nebo výpověď relevantního svědka. Tuto relevantnost posuzuje sám Admin.

Oddíl 6. VIP a další služby za SMS

§27 Jakékoliv služby za SMS (VIP, kredity, dolary a další) jsou brány jako příspěvek na provoz serveru, tudíž služby nejsou nárokovatelné.
§28 Pro hráče s VIP účtem platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP účtem.
§29 I hráč s VIP accountem může být zabanován, v tomto případě může na vlada.morava@email.cz zažádat o výměnu VIP za unban – výměna nemusí být provedena
§30 Výhody, které může hráč s VIP accountem využívat nejsou trvalé a vyžadujeme si právo je kdykoliv změnit, případně zrušit.
§31 V případě hráčovi neaktivity se VIP neprodlužuje, proudloužení VIP accountu může dojít v případě technických problémů serveru delších než 1 den.
§32 Hráč o VIP přichází v případě vypršení doby jeho trvání, porušení pravidel (viz. bod č. 3), nebo zániku serveru.
§33 Pokud se vyskytne problém s placenou službou (VIP, dolary, kredity a další), hráč má právo tuto skutečnost sdělit prostřednictvím e-mailové adresy „vlada.morava@email.cz“ administrátorům.
§34 Je zakázáno řešit jakýkoliv problém s placenou službou (VIP, dolary, kredity a další) přímo ve hře, toto jednání bude bráno jako SPAM.

 Oddíl 7. Základní pravidla hry

§35 Hráčům je zakázáno stavět, či jakkoliv jinak upravovat krajinu v bezprostředním okolí města (cca 500 blocků) bez souhlasu starosty města.
§36 Ponechávání korun stromů bez kmene je trestné.
§37 Je zakázáno jakkoliv devastovat krajinu (např. povrchová těžba). V opačném případě je nutné krajinu upravit tak, aby nešlo poznat, že se tam někdy těžilo.
§38 Je přísně zakázáno ničit estetický vzhled krajiny stavbou sloupů např. 1×1, či děr o stejných rozměrech.
§39 Je zakázáno stavět budovy z netheracku, cobblestone a dirtu. Vyjímka je možná pouze pokud bude dům vypadat hezky (posoudí A-team). V opačném případě může být tato stavba bez varování smazána.
§40 Je zakázáno stavět létající budovy nebo plochy. Výjimku může u účelových budov povolit Admin.
§41 Po postavení jakékoliv stavby je nutné vytvořit na pozemku rezidenci, griefing neuzamčených staveb je trestán!
§42 Je zakázáno jakkoliv zneužívat evidentních chyb hry (využívání nebo nenahlášení chyb se trestá).
§43 Je zakázáno těžit písek pomocí bugu (těžení torchí apod.)
§44 Je zakázáno použití jakýchkoliv X-ray módů, X–ray grafických balíků, fly módů a externích programů zvýhodňující hru, tyto přestupky budou okamžitě trestány pernamentním banem.
§45 Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
§46 Je zakázáno podvodné obchodování (nesplnění předem dohodnutých podmínek obchodu = nezaplacení, nedodání materiálu, …)
§47 Je zakázáno připojování se na server s nicky, jako má admin team.

Oddíl 8. Pravidla měst

§48 Založit město může jakýkoliv hráč po dodržení níže uvedených podmínek
§49 Pro založení brány (warpu) pro vesnici/město platí následující podmínky:

 • a. Tvar brány je libovolný, dle potřeby a architektury města.
 • b. U brány musí být informační nástěnka s názvem města, jeho velikostí, aktuálním starostou a jeho platným zástupcem, dále musí obsahovat cedulku s textem „platí zde všechna pravidla serveru Moravia“
 • c. V okolí brány jsou zakázány volně stojící tabule, shop-bedny.
 • d. Warp na vesnici/město vytváří admini na to stanovení. V případě potřeby žádejte o vytvoření warpu na e-mailu vlada.morava@email.cz.
 • e. Vesnice a město musí mít postavenu radnici, cesta k radnici musí být označena, pokud se nenachází radnice hned u brány.
 • f. Povinné stavby pro vesnici/město : radnice, obchodní centrum/obchod, náměstí, park, popřípadě další veřejné stavby.
 • g. Vesnice a města musí mít chodníky o šířce min. 3 bloky, na chodnících nesmí být žádné překážky typu reklamní cedulky, truhly a další bloky.
 • h. Chodníky musí být osvětleny (je nám jedno, jestli použijete glowstone nebo torch, vyhněte se ale nadměrnému používání lávy).
 • i. Města musí být od sebe dostatečně vzdálena, není možné postavit město kousek od jiného města (500 bloků minimálně).
 • j. Každá radnice je povinna mít část nástěnky pro zprávy adminů.
 • k. Warp města/vesnice se vytvoří jenom za dodržení výše uvedených podmínek.
 • l. Pravidelně se vesnice/města kontrolují. V případě zjištění nedostatků je majitel města/vesnice upozorněn na nedostatky, které musí v daném časovém limitu odstranit. Pokud se tak nestane, bude warp odebrán.

§48 Starosta vesnice/města je povinen uposlechnout výzvy od adminů na nástěnce, pravost těchto výzev lze ověřit dřevěným krumpáčem (kliknete pravým).
§49 Starosta (případně zástupce) je povinen sám od sebe kontrolovat stav města a odstraňovat nedostatky (např. nedosekané stromy, či jinak zpustošená krajina)
§50 Starosta má právo zažádat o smazání domu, pokud je majitel trvale zabanovaný, či stav jeho domu není zrovna nejlepší a majitel nereaguje na upozornění formou cedule u jeho domu po dobu 7 dní (a-team ověří dřevěným krumpáčem, zda-li je oznámení vážně 7 dní), v jiném případě se berou žádosti o smazání jako SPAM.
§51 Brány v zanedbaných a nevzhledných vesnicích/městech budou bez náhrady mazány.
§5 2 Ve vesnici/městě musí být obytné budovy, město nesmí být složeno jen ze shopů.
§53 Okolní krajinu je třeba udržovat v přijatelném stavu – odstraňovat nedosekané stromy, sloupy 1×1 a další prvky, které okolní krajinu pustoší.
§54 Vesnice/město by mělo do krajiny zapadnout, pokud budou potřeba nějaké úpravy typu zarovnávání terénu, je třeba poté krajinu upravit, ať pěkně navazuje a nevypadá to nepřirozeně.
§55 O úpravu terénu se postará samotný hráč. Terénní úpravu pro hráče nesmí dělat Admin ani jiná osoba využívající world edit.