Seznam příkazů


Normální hráči

/register vaseheslo – registrace

/login vaseheslo – přihlášení

/msg nick vase zprava – soukromá zpráva, stačí napsat pouze část nicku

/who – seznam hráčů na serveru

/back – vrácení na předchozí pozici

/home – teleport na váš nastavený dům

/sethome –  nastavení vašeho domu, poté /home

/spawn – teleport na spawn

/balance – stav vašich peněz

/pay nick castka – zaplacení částky hráčovi

/warps – seznam warpů (brán)

/warp NazevWarpu – teleport přes warp

/iteminfo – informace o předmětu do shopu

/changepassword stareheslo noveheslo – změna hesla

+ VIP

/kit jidlo – dostanete sadu jídla (1x za hodinu)

/kit svetlo – dostanete sadu světel a glowstonů (1x za hodinu)

/kit dia – dostanete diamant (1x za den)

/kit vybava – dostanete Iron výbavu a koženou zbroj (kompletní) (1x za den)