Moravština


Kdo je to? Co je to?

  • Abeceda
  • Nová slova
  • Gramatické rody
  • Určitý a neurčitý člen
  • Zájmeno
  • Sloveso biť