Forum


Please or Registrovat to create posts and topics.

Návrh právní úpravy

Při přípravě vládního návrhu nového znění Ústavy Moravskoslezské republiky zatím předpokládáme toto znění, které předkládáme k všelidové diskusi:

HLAVA DEVÁTÁ
Státní symboly a hlavní město Moravskoslezské republiky

Čl. 148

Státní znak Moravskoslezské republiky tvoří zlatě a červeně šachovaná orlice vpravo hledící s čelenkou v modrém štítu.

Čl. 149

Státní vlajka Moravskoslezské republiky se skládá ze spodního pole červeného a vrchního zlatého, vprostřed vlajky se nachází státní znak Moravskoslezské republiky.

Čl. 150

Státní hymnu Moravskoslezské republiky tvoří píseň „Moravo, Moravo!“.

Čl. 151

Podrobnosti o státních symbolech Moravskoslezské republiky, jakož i pravidla jejich používání stanoví zákon.

Čl. 152

Hlavním městem Moravskoslezské republiky a pravidelným sídlem jejích nejvyšších orgánů je Olomouc. Postavení Olomouce jako hlavního města Moravskoslezské republiky stanoví zákon.

Vychází se tak z dosavadních užívaných státních symbolů a hlavního města MSR. Vláda je samozřejmě otevřena vašim námětům a připomínkám.