Zahájení sběru návrhů na změny v ústavním a volebním právu Moravskoslezské republiky


Vážení občané a přátelé Moravskoslezské republiky,

s potěšením oznamujeme zahájení všelidové diskuse zaměřené na revizi a tvorbu nové ústavy a volebních zákonů naší republiky. Tento krok představuje klíčovou fázi v procesu demokratizace a modernizace našeho státního zřízení, které má za cíl odrazit skutečné potřeby a přání našich občanů.

Ústava přijatá v roce 2020 a její revize v roce 2021, spolu s ústavním zákonem o bezpečnosti státu schváleným v roce 2020, položily základy pro další rozvoj našeho právního a politického systému. Nyní je čas tato pravidla dále rozvíjet a přizpůsobit aktuálním podmínkám a výzvám.

Vyzýváme všechny občany, aby se aktivně zapojili do tohoto historického procesu a přispěli svými návrhy a připomínkami. Vaše účast je nezbytná pro vytvoření spravedlivých, transparentních a efektivních zákonů, které budou službou nám všem.

Jak se můžete zapojit?

Návrhy a připomínky prosím zasílejte elektronicky na adresu: vlada.morava@email.cz. Těšíme se na vaše myšlenky a nápady, které mohou formovat budoucnost naší republiky.

Tento proces je otevřený a transparentní, a je určen pro všechny, kteří chtějí přispět k lepší budoucnosti Moravskoslezské republiky.

Děkujeme za vaši aktivní účast a zájem o rozvoj naší společnosti.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *