Autor: administrator

 • Zjednodušení pro politické sdružování

  Zjednodušení pro politické sdružování

  Sněm Moravskoslezské republiky schválil zákon č. 6/2022 ZRM o sdružování občanů v politických stranách, který ruší dosavadní zákon o politických stranách. Zájemcům o politické sdružování přináší výrazné zjednodušení dosavadní praxe – pro politické strany budou platit stejné podmínky jako pro občanská sdružení dle občanského zákoníku. Politickou stranu tak mohou založit nejméně 3 moravskoslezští občané (Jak […]

 • Moravskoslezsko nově na VK

  Moravskoslezsko nově na VK

  Moravskoslezská vláda reaguje na nejnovější hrozby nadnárodní korporace Meta, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, a zřídila si profil také na sociální síti VKontakte. Účelem rozšíření platforem pro svoji komunikaci je zachování kontaktu i v případě ukončení provozu sociálních sítí Facebook a Instagram na území Evropy. Zájemci o sledování naleznou novou stránku pod odkazem: […]

 • Schváleno omezení energetických nápojů a zákaz kryptoměn

  Sněm Moravskoslezské republiky dnes přijal dva nové zákony, a to zákon č. 2/2022 ZRM, o zákazu kryptoměn, a zákon č. 3/2022 ZRM, o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Zákon o zákazu kryptoměn zakazuje občanům Moravskoslezské republiky užívat kryptoměny a zároveň zavádí trestné činy „Těžba kryptoměny“ a „Užívání kryptoměny“. Důvodem přijetí zákazu je neregulovatelnost kryptoměn […]

 • Volby do Sněmu vyhlášeny

  Volby do Sněmu vyhlášeny

  Dnes, 25. ledna 2022, předseda Sněmu Moravskoslezské republiky František Otta (SP) vyhlásil v Zákoníku republiky Moravskoslezské volby do Sněmu. Den voleb byl stanoven na 5. listopadu 2022. V souvislosti s vyhlášením voleb Otta připomněl úkoly vlády Moravskoslezské republiky před listopadovými volbami – je jimi v prvé řadě aplikace nové propagační politiky, její odraz v náboru […]

 • VS: Dodávka volebního systému

  Datum uveřejnění: 25. leden 2022 Informace o veřejné soutěži Název zakázky Dodávka volebního systému Druh Dodávky Popis Předmětem veřejné soutěže je dodání volebního systému pro realizaci voleb do Sněmu Moravskoslezské republiky, umožňujícího zejména zabezpečené přihlášení voličů, volbu jednotlivých kandidátních listin a zjištění výsledků hlasování. Výsledek Uzavření dlouhodobé smlouvy Informace o zadavateli Název Ministerstvo vnitra Moravskoslezské […]

 • Byl spuštěn MC Moravia

  Moravskoslezská republika spustila za účelem své propagace mezi mládeží vlastní minecraft server MC Moravia. IP adresa serveru je: 82.208.17.39:27499. Na serveru může současně hrát až 80 hráčů. Pro hráče je připravena možnost ochrany staveb prostřednictvím příkazu region, připravuje se také shop.

 • Vláda připravuje novou propagační politiku

  Vláda Moravskoslezské republiky připravuje novou politiku propagace mikronároda Moravskoslezské republiky, jakož i moravské a slezské národní kultury. Novou propagační politikou chce vláda cílit zejména na mládež a na střední generaci. V rámci propagace mezi mládeží se připravuje zejména zřízení herního serveru počítačové hry Minecraft. Naopak k oslovení střední generace má sloužit zřízení internetového rádia, hrajícího […]

 • Nahradí corona kiráty?

  Vláda Moravskoslezské republiky zvažuje nahrazení moravskoslezských kirátů společnou měnovou jednotkou Unie mikronárodů střední Evropy (UMSE) corona. Chce tak zahájit proces reforem s cílem přiblížit Moravskoslezskou republiku úrovni členských mikronárodů UMSE a zároveň zjednodušit styk s nimi. Historie měny corona sahá do roku 2015, kdy se stala měnou vzniklého mikronároda Coronská konfederace. V současné době je […]

 • Příprava administrativní reformy

  Vláda Moravskoslezské republiky připravuje reformu územního členění a územní samosprávy. Cílem je zjednodušit současný právní stav a nahradit nevyhovující zákony z roku 2019. Pro občana bude nejvýraznější změnou zrušení oblastí a oblastních národních výborů a tím i přiblížení státní správy a samosprávy. Působnost zrušených oblastí a oblastních národních výborů převezmou župní národní výbory, které budou […]

 • Vítejte na novém webu

  Dne 30. listopadu 2021 byl spuštěn nový web Moravskoslezské republiky. Naleznete na něm informace o Moravskoslezské republice, přehled platných právních předpisů i žádost o občanství tohoto mikronárodu.