Příprava administrativní reformy


Vláda Moravskoslezské republiky připravuje reformu územního členění a územní samosprávy. Cílem je zjednodušit současný právní stav a nahradit nevyhovující zákony z roku 2019. Pro občana bude nejvýraznější změnou zrušení oblastí a oblastních národních výborů a tím i přiblížení státní správy a samosprávy.

Působnost zrušených oblastí a oblastních národních výborů převezmou župní národní výbory, které budou nově působit nejen jako orgány státní správy, ale také jako orgány územní samosprávy.

Nová administrativní reforma by měla platit od 1. ledna roku 2022.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *