Rubrika: Uncategorized

 • Rádio

  Poslouchejte naše Moravskoslezské rádio! To nejlepší od umělců z Moravy a Slezska po celý den!

 • Zjednodušení pro politické sdružování

  Zjednodušení pro politické sdružování

  Sněm Moravskoslezské republiky schválil zákon č. 6/2022 ZRM o sdružování občanů v politických stranách, který ruší dosavadní zákon o politických stranách. Zájemcům o politické sdružování přináší výrazné zjednodušení dosavadní praxe – pro politické strany budou platit stejné podmínky jako pro občanská sdružení dle občanského zákoníku. Politickou stranu tak mohou založit nejméně 3 moravskoslezští občané (Jak…

 • Moravskoslezsko nově na VK

  Moravskoslezsko nově na VK

  Moravskoslezská vláda reaguje na nejnovější hrozby nadnárodní korporace Meta, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, a zřídila si profil také na sociální síti VKontakte. Účelem rozšíření platforem pro svoji komunikaci je zachování kontaktu i v případě ukončení provozu sociálních sítí Facebook a Instagram na území Evropy. Zájemci o sledování naleznou novou stránku pod odkazem:…

 • Schváleno omezení energetických nápojů a zákaz kryptoměn

  Sněm Moravskoslezské republiky dnes přijal dva nové zákony, a to zákon č. 2/2022 ZRM, o zákazu kryptoměn, a zákon č. 3/2022 ZRM, o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Zákon o zákazu kryptoměn zakazuje občanům Moravskoslezské republiky užívat kryptoměny a zároveň zavádí trestné činy „Těžba kryptoměny“ a „Užívání kryptoměny“. Důvodem přijetí zákazu je neregulovatelnost kryptoměn…

 • Volby do Sněmu vyhlášeny

  Volby do Sněmu vyhlášeny

  Dnes, 25. ledna 2022, předseda Sněmu Moravskoslezské republiky František Otta (SP) vyhlásil v Zákoníku republiky Moravskoslezské volby do Sněmu. Den voleb byl stanoven na 5. listopadu 2022. V souvislosti s vyhlášením voleb Otta připomněl úkoly vlády Moravskoslezské republiky před listopadovými volbami – je jimi v prvé řadě aplikace nové propagační politiky, její odraz v náboru…

 • Byl spuštěn MC Moravia

  Moravskoslezská republika spustila za účelem své propagace mezi mládeží vlastní minecraft server MC Moravia. IP adresa serveru je: 82.208.17.39:27499. Na serveru může současně hrát až 80 hráčů. Pro hráče je připravena možnost ochrany staveb prostřednictvím příkazu region, připravuje se také shop.

 • Vláda připravuje novou propagační politiku

  Vláda Moravskoslezské republiky připravuje novou politiku propagace mikronároda Moravskoslezské republiky, jakož i moravské a slezské národní kultury. Novou propagační politikou chce vláda cílit zejména na mládež a na střední generaci. V rámci propagace mezi mládeží se připravuje zejména zřízení herního serveru počítačové hry Minecraft. Naopak k oslovení střední generace má sloužit zřízení internetového rádia, hrajícího…

 • Nahradí corona kiráty?

  Vláda Moravskoslezské republiky zvažuje nahrazení moravskoslezských kirátů společnou měnovou jednotkou Unie mikronárodů střední Evropy (UMSE) corona. Chce tak zahájit proces reforem s cílem přiblížit Moravskoslezskou republiku úrovni členských mikronárodů UMSE a zároveň zjednodušit styk s nimi. Historie měny corona sahá do roku 2015, kdy se stala měnou vzniklého mikronároda Coronská konfederace. V současné době je…

 • Příprava administrativní reformy

  Vláda Moravskoslezské republiky připravuje reformu územního členění a územní samosprávy. Cílem je zjednodušit současný právní stav a nahradit nevyhovující zákony z roku 2019. Pro občana bude nejvýraznější změnou zrušení oblastí a oblastních národních výborů a tím i přiblížení státní správy a samosprávy. Působnost zrušených oblastí a oblastních národních výborů převezmou župní národní výbory, které budou…

 • Vítejte na novém webu

  Dne 30. listopadu 2021 byl spuštěn nový web Moravskoslezské republiky. Naleznete na něm informace o Moravskoslezské republice, přehled platných právních předpisů i žádost o občanství tohoto mikronárodu.