Vláda připravuje novou propagační politiku


Vláda Moravskoslezské republiky připravuje novou politiku propagace mikronároda Moravskoslezské republiky, jakož i moravské a slezské národní kultury.

Novou propagační politikou chce vláda cílit zejména na mládež a na střední generaci.

V rámci propagace mezi mládeží se připravuje zejména zřízení herního serveru počítačové hry Minecraft.

Naopak k oslovení střední generace má sloužit zřízení internetového rádia, hrajícího zejména popovou a rockovou hudbu umělců pocházejících nebo působících na Moravě a ve Slezsku, například Tomáše Kluse, Davida Stypky, Dalibora Jandy, Terezy Kerndlové, Hany Zagorové nebo Marie Rottrové, a pořady vlastivědného charakteru nebo směřujících k výchově k ochraně životního prostředí.

Spuštění zkušebního provozu herního serveru je plánováno k 25. lednu 2022, plný provoz by měl začít 27. únoru 2022 (Svátek sv. Cyrila).

Spuštění zkušebního provozu internetového rádia je plánováno k 19. dubnu 2022 (Svátek sv. Metoděje), plný provoz by pak měl být zahájen 15. července 2022.

Ke zhodnocení efektivity nové propagační politiky by mělo dojít v srpnu tohoto roku, zejména s ohledem na její ekonomickou náročnost.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *