Zjednodušení pro politické sdružování


Sněm Moravskoslezské republiky schválil zákon č. 6/2022 ZRM o sdružování občanů v politických stranách, který ruší dosavadní zákon o politických stranách. Zájemcům o politické sdružování přináší výrazné zjednodušení dosavadní praxe – pro politické strany budou platit stejné podmínky jako pro občanská sdružení dle občanského zákoníku.

Politickou stranu tak mohou založit nejméně 3 moravskoslezští občané (Jak se stát občanem?), kteří se shodnou na stanovách strany obsahujících nejméně název, sídlo, cíle politické strany, orgány sdružení a způsob jejich ustavování a jednání, ustanovení o organizačních jednotkách (budou-li zřízeny) a zásady hospodaření. Návrh se podává Ministerstvu vnitra. Podrobnosti naleznete v § 40 občanského zákoníku.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *