Připravujeme základy digitálního práva v Moravskoslezské republice


V rámci legislativních úkolů pro rok 2024 plánuje Moravskoslezská republika kroky, které zásadně ovlivní digitální prostředí i strukturu politického systému. Kromě reformy ústavního a volebního práva, která stojí samostatně, je jednou z priorit také kodifikace nového digitálního práva. Na základě přijatých principů bude navržen zákon, jehož cílem je přizpůsobení se současným potřebám digitální společnosti.

 1. Právo na digitální bezpečnost
  Vzhledem k rostoucímu významu osobních dat je záměrem zaručit každému občanovi ochranu jeho osobních informací a soukromí na digitálních platformách. Stát by měl poskytnout robustní právní rámec, který bude efektivně chránit občany před zneužitím.
 2. Přístup k digitálním službám
  Moravskoslezská republika si klade za cíl zabezpečit, aby všechny státní a veřejné digitální služby byly dostupné všem občanům bez diskriminace, což umožní rovný přístup ke všem výhodám digitálního věku.
 3. Ochrana proti digitálnímu vykořisťování
  Nově navrhované zákony mají zakázat jakékoli formy digitálního vykořisťování a zneužívání, jako jsou neplacená práce nebo neetické shromažďování dat.
 4. Rovnost v digitálním prostoru
  Je nezbytné, aby digitální technologie a služby byly používány způsobem, který podporuje rovnost a brání diskriminaci na základě jakýchkoli osobních charakteristik.
 5. Státní regulace a vlastnictví digitální infrastruktury
  Některé klíčové části digitální infrastruktury by mohly přejít do státního vlastnictví nebo podléhat státní regulaci, aby se zajistilo jejich spravedlivé využívání a rozvoj.
 6. Podpora a rozvoj digitálních technologií
  Aktivní podpora výzkumu a vývoje nových digitálních technologií je dalším krokem, který pomůže zlepšit kvalitu života občanů a efektivitu veřejných služeb.

Tento proces kodifikace je příležitostí k modernizaci a zabezpečení digitálního prostředí, a představuje klíčovou součást legislativního plánu pro tento rok. Jakmile bude zákon formálně přijat, otevře nové možnosti pro ochranu a rozvoj digitálního prostoru v Moravskoslezské republice.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *