Rubrika: Aktuality

 • Nová právní úprava národních výborů a územního členění Moravskoslezské republiky

  Ústavní úprava národních výborů a územního členění Moravskoslezská republika (MSR) se řídí ústavou, která zakládá její politické a správní uspořádání. Nová ústava definuje národní výbory jako klíčové orgány státní moci, státní správy a územní samosprávy. Tyto výbory jsou zodpovědné za komplexní ekonomický a sociální rozvoj svých územních celků a za výkon státní správy v souladu…

 • Představení první hlavy návrhu Ústavy Moravskoslezské republiky

  Vláda Moravskoslezské republiky s hrdostí oznamuje představení první hlavy návrhu Ústavy Moravskoslezské republiky, která stanovuje základní ustanovení a rámec politického a hospodářského zřízení našeho suverénního státu. Tento návrh představuje důležitý krok směrem k budování demokratického a právního státu, který klade důraz na lidská práva, svobody a rovnost všech občanů. Základní ustanovení: Článek 1: Moravskoslezská republika…

 • Moravskoslezské symboly: Poutavý vhled do historie znaků Moravy a Slezska

  Morava a Slezsko, dva regiony s bohatou historií a kulturní identitou, jsou známé svými unikátními znaky, které reflektují jejich dějiny a význam. Tyto znaky nejen že ztělesňují historické dědictví, ale také odrážejí složité vztahy mezi těmito oblastmi a širším geopolitickým kontextem. Státní znak Moravskoslezské republiky, který nyní zdobí modrý štít s šachovanou orlicí ve zlatě…

 • Připravujeme základy digitálního práva v Moravskoslezské republice

  V rámci legislativních úkolů pro rok 2024 plánuje Moravskoslezská republika kroky, které zásadně ovlivní digitální prostředí i strukturu politického systému. Kromě reformy ústavního a volebního práva, která stojí samostatně, je jednou z priorit také kodifikace nového digitálního práva. Na základě přijatých principů bude navržen zákon, jehož cílem je přizpůsobení se současným potřebám digitální společnosti. Tento…

 • Tradiční moravskoslezské festivaly: Hrdost a dědictví v srdci Evropy

  Moravskoslezský region, ležící v srdci Evropy, je kolébkou bohaté historie a kultury. Jeho tradice se zrcadlí v jedinečných festivalech, které oživují nejen místní zvyky a tradice, ale i celosvětově uznávanou lidovou kulturu. Jedním z nejstarších a nejvýznamnějších festivalů je Jízda králů, která se každoročně koná nejen v obci Vlčnov. Tento festival, který je zapsán na…

 • Zahájení sběru návrhů na změny v ústavním a volebním právu Moravskoslezské republiky

  Vážení občané a přátelé Moravskoslezské republiky, s potěšením oznamujeme zahájení všelidové diskuse zaměřené na revizi a tvorbu nové ústavy a volebních zákonů naší republiky. Tento krok představuje klíčovou fázi v procesu demokratizace a modernizace našeho státního zřízení, které má za cíl odrazit skutečné potřeby a přání našich občanů. Ústava přijatá v roce 2020 a její…

 • Historie: Od moravského hnutí k současnému mikronárodu

  Moravskoslezská republika, současná mikronárodní entita, má své kořeny ve snahách o samostatnost, které se v moravském regionu objevovaly již od 90. let 20. století. Tento článek se zaměřuje na vývoj tohoto území od raných počátků národního hnutí po současný státní útvar. Moravské hnutí v 90. letech Moravské hnutí, aktivní zejména v 90. letech, bylo zpočátku…

 • Rodinné právo v Moravskoslezské republice

  Moravskoslezská republika, přestože je mikronárod, má svou vlastní soubor zákonů regulující různé aspekty života včetně rodinného práva. Zákony vztahující se k rodinnému právu jsou částí komplexního právního systému, který určuje pravidla pro manželství, rozvod, péči o děti a další rodinné vztahy. Manželství Zákon o právu rodinném definuje manželství jako svazek vznikající souhlasným prohlášením dvou osob…

 • Vyjádření představitelů MSR k zániku Radoslávie

  Vláda Moravskoslezské republiky přijala zprávu o zániku Radoslávského království, které se nacházelo souběžně na území moravskoslezské župy Bruntál. Ač vztahy Moravskoslezska a Radoslávie nebyly vždy ideální, naopak byly zejména v počátcích konfliktní, přispěly k rozvoji mikronacionalismu ve střední Evropě. Odkaz Radoslávie bude zejména v župě Bruntál nadále připomínán. František Otta, předseda Sněmu MSR V souladu…

 • Předseda vlády navštívil Mohelnicko

  Předseda vlády Moravskoslezské republiky František Otta navštívil dne 1. ledna 2023 v dopoledních hodinách župu Zábřeh, konkrétně Mohelnici, Křemačov, Květín, Slavoňov, Vlachov a Lukavici. Původně zamýšlená trasa až do Zábřeha přes Leštinu byla zkrácena z důvodu nepříznivého počasí.