Autor: Bratslav Šťasten

 • Předseda vlády Moravskoslezské republiky blahopřeje Krležské demokratické republice k přijetí nové ústavy

  Olomouc, 28. května 2024 – Předseda vlády Moravskoslezské republiky Bratslav Šťasten gratuluje Krležské demokratické republice k historickému momentu přijetí nové ústavy, která byla schválena dne 27. května na první ustanovující schůzi Sněmovny lidu Krležské demokratické republiky. „S radostí sledujeme, jak Krležská demokratická republika učinila významný krok k posílení demokratických principů a právního státu. Nová ústava…

 • Moravskoslezská republika se uchází o členství v Unii mikronárodů střední Evropy (UMSE)

  Olomouc, 24. května 2024 – Moravskoslezská republika dnes oficiálně podala přihlášku o členství v prestižní Unii mikronárodů střední Evropy (UMSE). Tento krok zdůrazňuje historické vazby a závazek k mezinárodní spolupráci a rozvoji. „Naši předchůdci byli mezi zakladateli Unie mikronárodů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, a proto považujeme členství v UMSE za přirozené pokračování této historické…

 • Nová právní úprava národních výborů a územního členění Moravskoslezské republiky

  Ústavní úprava národních výborů a územního členění Moravskoslezská republika (MSR) se řídí ústavou, která zakládá její politické a správní uspořádání. Nová ústava definuje národní výbory jako klíčové orgány státní moci, státní správy a územní samosprávy. Tyto výbory jsou zodpovědné za komplexní ekonomický a sociální rozvoj svých územních celků a za výkon státní správy v souladu…

 • Představení první hlavy návrhu Ústavy Moravskoslezské republiky

  Vláda Moravskoslezské republiky s hrdostí oznamuje představení první hlavy návrhu Ústavy Moravskoslezské republiky, která stanovuje základní ustanovení a rámec politického a hospodářského zřízení našeho suverénního státu. Tento návrh představuje důležitý krok směrem k budování demokratického a právního státu, který klade důraz na lidská práva, svobody a rovnost všech občanů. Základní ustanovení: Článek 1: Moravskoslezská republika…